Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę firm w następujących zakresach:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie przychodu ewidencjonowanego - ryczałt
  • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
  • sporządzanie deklaracji VAT / CIT / PIT
  • rozliczenia roczne podatku dochodowego od osób fizycznych
  • obsługa kadrowa firm (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło)
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • inne usługi wg potrzeb Klienta
 
 
 
Copyright Biuro Rachunkowe BR